Over Klankbord

Klankbord is een gezamenlijk initiatief van organisaties met aandacht voor wat er speelt rond geluid en geluidsproblematiek. Ons doel? Een maatschappij die geluid meer op waarde schat.

Het voorbijrazende verkeer van de snelweg achter je huis. Het gebrom van machines in een fabriekshal. De autoradio als je ‘s ochtends naar je werkt rijdt. Die collega met een nét iets te harde stem. De muziek uit de speakers op een festivalterrein... Geluid is overal. En het is een bewezen feit dat bewust of onbewust geluid van grote invloed is op je gezondheid.

Daarom vinden wij dat er meer aandacht moet komen voor bronnen van geluid en manieren om geluid te beïnvloeden. Klankbord.nu is een initiatief van betrokken organisaties die van zich willen laten horen. Door mensen aan te sporen geluid serieus te nemen. En door geluidsthema’s hoger op de politieke agenda te krijgen. Zodat geluid op de juiste manier gewaardeerd kan worden door iedere Nederlander.

Stichting

Klankbord.nu is een collectief van individuen en organisaties betrokken bij geluid of geluidsproblematiek. Door middel van kennisdeling, benadering van en dialoog met geïnteresseerden hopen we dat dit onderwerp meer zal gaan leven onder de bevolking. De doelstelling is dat de aandacht voor geluid zal toenemen, en het omgaan met - of streven naar oplossingen voor - geluidsproblemen hoog op de maatschappelijke en politieke agenda komen te staan. In veel gevallen is geluid prettig, maar het kan ook hinderlijk zijn – of zelfs onze gezondheid bedreigen.

Klankbord.nu is een stichting. Het bestuur bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van bedrijven en verenigingen die iets met geluid te maken hebben. Zij hebben als gezamenlijk doel bewustwording over geluid te stimuleren. Alle betrokkenen leveren bijdragen aan de inhoud van dit platform. Het bestuur van Klankbord.nu bestaat uit de volgende personen:

  • Rick Scholte, voorzitter
  • Erik Roelofsen, secretaris
  • Robbert-Jan Ter Horst, penningmeester
  • Judith Veen, bestuurslid
  • Maarten Hornikx, bestuurslid

Wil je in contact komen met de initiatiefnemers van Klankbord? Gebruik dit formulier om je vraag te stellen.

Binnenkort: handige geluidstools in één app

Klankbord experts

Expert in Zorg & Welzijn

Judith Veen

Founder/adviseur bij Heart2Hear

Expert in Geluidsbeleid

Erik Roelofsen

Directeur van de NSG en eigenaar ER milieu & planologie

Expert in Geluidsbeleid

Rick de Vos

Adviseur Akoestiek bij Royal HaskoningDHV

Expert in Zorg & Welzijn

Cees van Wezel

Concept Development Healthcare bij Saint-Gobain Ecophon Nederland

Expert in Geluidsbeleid

Bianca Scherpenhuyzen

Concept Development Education bij Saint-Gobain Ecophon Nederland

Expert in Geluidsbeleid

Jan Bril

Adviseur zaal- en elektro-akoestiek, evenementen(beleid)

Expert in Wonen

Maarten Hornikx

Hoogleraar Building Acoustics bij TU Eindhoven

Expert in Geluidsbeleid

Eelko Leusink

Adviseur geluid/ Directeur bij Het GeluidBuro

Expert in Industrie

Willemijn Mattheij

Gebruikerspecialist akoestische camera's bij Sorama

Expert in Industrie

Stef Zoeteman

Geluidsspecialist bij Merford

Expert in Zorg & Welzijn

Toros Senan

Geluidsspecialist bij Sorama

Expert in Wonen

Marc Ammerlaan

Adviseur geluid bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder en zelfstandig adviseur

Expert in Infrastructuur

Bert Visscher

Adviseur (vrijwilliger) geluid bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder

Expert in Infrastructuur

Jan Kramer

Adviseur (vrijwilliger) geluid bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder

Expert in Geluidsbeleid

Cor Kooy

Adviseur bij het GeluidBuro

Expert in Industrie

Sven Visser

Geluidsspecialist bij Merford