Judith Veen

Founder/adviseur bij Heart2Hear

Domeinen: Natuur, Werkomgeving, Zorg & Welzijn

‘Leven met gehoorverlies en lawaai in mijn hoofd (tinnitus) betekent dat ik meer aandacht heb voor geluid. Het heeft me er toe aangezet om Heart2Hear op te richten met als missie de waarde van geluid zichtbaar te maken.’

In 2019 ben ik een periode volledig doof geweest. Voor de tweede keer in mijn leven werd ik overvallen door sudden deafness. Deze keer kreeg ik last van een gewelddadige tinnitus die te vergelijken was met een opstijgend vliegtuig. Na ongeveer 3 weken hoorde ik beetje bij beetje weer mooi geluid zoals vogelzang en pianoklanken. Die eerste geluiden dwars door het vliegtuiglawaai heen… om nooit meer te vergeten. Deze ervaring heeft me laten inzien dat geluid, geluk en gezondheid met elkaar zijn verbonden.

Gezondheid is een rode draad in mijn leven. Door bijzonder mooie functies in verschillende ziekenhuizen heb ik een bijdrage kunnen leveren in de gezondheidszorg. Daarbij viel het me op dat zorgverleners zelf niet makkelijk om hulp vragen. Uit de vele gesprekken in de afgelopen jaren heb ik geleerd dat zeker 80% van de medewerkers in de zorg last heeft van hinderlijk geluid op de werkvloer. Er ontstaat beetje bij beetje meer bewustzijn over geluid en het effect daarvan op het handelen zoals bijvoorbeeld afgeleid worden, concentratieproblemen, vermoeidheid en een grotere kans op het maken van fouten.

Geluid gebruiken we onder andere om te communiceren. Als communicatie bemoeilijkt wordt dan vergt dat over het algemeen extra inspanning. Dit wordt wel luisterinspanning genoemd, waarbij téveel luisterinspanning kan uitlopen op geluidstress. Dat betekent voor werkgevers, HR managers, HC specialisten een enorme uitdaging. Want hoe houden we het menselijk kapitaal in organisaties gezond en zorgen we dat iedereen zijn of haar werk kan (blijven) uitvoeren? Heart2Hear heeft een netwerk aan specialisten die zich hiervoor inzetten, adviseurs tot architecten van coaches tot ervaringsdeskundigen eerstelijns tot en met de juiste apparatuur om de werkomstandigheden te maximaliseren.

De bijdragen die u van Heart2Hear kunt verwachten zijn gericht op:

  • Bevorderen van een inclusieve samenleving
  • Samenwerken aan duurzame oplossingen
  • Focus op maximale inzetbaarheid
  • Creëren van een prettige en gezonde geluidsomgeving.

Contactinformatie