Maarten Hornikx

Hoogleraar Building Acoustics bij TU Eindhoven

Domeinen: Infrastructuur, Werkomgeving, Wonen

Ik mijn dagelijks leven ben ik voortdurend met geluid bezig op de universiteit in Eindhoven. Ik doceer en begeleid studenten, en samen met het team Building Acoustics doen we onderzoek op het vakgebied van geluid in de gebouwde omgeving. Mijn visie is dat we te allen tijde moeten streven naar een hoge akoestische kwaliteit in de gebouwde omgeving, die vrij moet zijn van nadelige gezondheidseffecten als gevolg van lawaai.

De invloed van geluid op ons welzijn en op ons functioneren wordt helaas nog te vaak onderschat. Er ontstaan voortdurend nieuwe bronnen van geluid in onze maatschappij, zoals windturbines, drones, en warmtepompen. Er komen ook nieuwe bouw- en werkconcepten, die niet allen gunstig zijn met betrekking tot geluid. Om een gezonde geluidsomgeving te kunnen waarborgen is het de uitdaging van ons Building Acoustics team om telkens met vernieuwde kennis en inzichten te komen, met concepten van nieuwe reken- en meetmethodes. We willen hiermee bijdragen tot het beantwoorden van open wetenschappelijke vragen in het onderzoeksdomein, het onderzoek ondersteunen naar het begrijpen van geluid en de perceptie ervan in de gebouwde omgeving en we reiken onderzoekers en ontwerpers instrumenten aan om akoestiek te integreren en te optimaliseren voor het (her)ontwerp van de gebouwde omgeving. We zijn nu onder andere bezig met virtual reality als middel om alle denkbare omgevingen zichtbaar en hoorbaar te maken, en met het ontwikkelen van akoestische materialen om geluid optimaal te dempen. Ik hoop dat ik met mijn onderzoek en het opleiden van studenten en onderzoekers een blijvende bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de akoestische kwaliteit van onze gebouwde omgeving.

Contactinformatie