Geluid na corona - terugblik op de webinar van 29 juni

Op dinsdag 29 juni kwam Klankbord.nu tot leven. Vanuit verschillende kantoren, huis- en werkkamers namen mensen met een verscheidenheid aan professionele achtergronden deel aan ons eerste webinar. Het centrale thema: welke lessen op het gebied van geluid hebben corona en de coronamaatregelen ons geleerd? Een korte terugblik.

Na een introductie van Judith Veen (Heart2Hear) en Rick Scholte (Sorama), werden tijdens het eerste uur enkele presentaties gegeven aan een geïnteresseerd en participerend publiek. Hoewel de digitale omgeving de deelnemers een stuk anoniemer maakte dan zonder tussenkomst van een beeldscherm, werd al gauw duidelijk dat iedereen graag van zich liet horen. De sprekers wierpen stellingen of vragen op om het sentiment onder het publiek te peilen.

Het nieuwe werken

Kim Teunis, programmadirecteur ‘A new way of working after corona’ bij de Rabobank, deed uit de doeken hoe de Rabobank haar medewerkers wil laten wennen aan de nieuwe situatie na de maandenlange lockdown. Ze zette uiteen hoe het werken thuis en het werken op kantoor, met de focus op ontmoeting en inspiratie, in evenwicht kunnen zijn. De nieuwe manier van werken biedt bovendien kansen voor mensen met gehoorverlies. Deze opvatting legde ze als stelling voor aan de deelnemers van de webinar, die nagenoeg allemaal instemden.

Meer geluidsoverlast door coronamaatregelen

In 2020 werd er, waarschijnlijk als gevolg van de coronamaatregelen, meer geluidsoverlast ervaren. Deze conclusie trok Erik Roelofsen (NSG) op basis van het aantal meldingen van geluidsoverlast aan het adres van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. In 2020 kwamen 25% meer meldingen van geluidsoverlast binnen dan in 2019. Niet geheel verrassend gingen deze meldingen vooral over woon- en leefgeluiden en omgevingslawaai.

Deelsessies

De genoemde onderwerpen werden vervolgens in deelsessies met kleine groepen besproken in aanwezigheid van de spreker. In de digitale tafelgesprekken werden persoonlijke ervaringen gedeeld en tips uitgewisseld. Robbert-Jan Ter Horst van Merford sloot vervolgens de webinar af met een dankwoord en een blik op de toekomst van geluid. Hij sprak de wens uit om als Klankbord.nu meer maatschappelijke bewustwording te creëren over geluid. Met het voornemen een geluidsapp te maken zetten we een volgende stap in het bereiken van dit doel.

Nieuwe editie webinar

Als stichting Klankbord.nu zijn we heel tevreden over het verloop van de webinar. We willen alle deelnemers dan ook bedanken voor hun actieve participatie. Een nieuwe editie staat op stapel voor over een aantal maanden. Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief, dan ben je als eerste op de hoogte.

Dit artikel maakt onderdeel uit van Klankbord-geluidsdossier:

Onze experts

  • Erik Roelofsen

    Directeur van de NSG en eigenaar ER milieu & planologie

  • Jan Bril

    Adviseur zaal- en elektro-akoestiek, evenementen(beleid)