Klankbord.nu op de Nationale Geluidshinderdag 2022

Op 7 juni 2022 was Klankbord.nu aanwezig op de Nationale Geluidshinderdag (NSG) in Amersfoort. Dit jaar stond het evenement in het teken van geluid in steden en dorpen. De dag was gevuld met diverse inspirerende presentaties die jou en je gemeente verder kunnen helpen bij het opstellen van een omgevingsvisie, -plan en -programma. Benieuwd naar onze ervaringen? In deze blog lees je alles over de NSG-dag 2022.

Wat is een omgevingsvisie en -plan?

In de omgevingsvisie geeft de gemeente aan hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. De keuzes voor de omgevingsvisie, dus de regels voor de fysieke leefomgeving, worden uitgewerkt in het omgevingsplan. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor gemeenten. Deze waren dan ook ruim vertegenwoordigd op de NSG-dag.

Diverse inspirerende sprekers

Om het geheel een beeldend kader te geven werd door de NSG de fictieve gemeente Rust en Reuring geïntroduceerd. Deze gemeente stond centraal gedurende de bijdragen van de diverse sprekers.

De dag begon met een algemene introductie van Chris Weevers over de hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving op het gebied van geluid. Vervolgens vertelden Petra Speelman en Jacqueline Koorenhof over hoe ze gemeenten, voornamelijk in Limburg, helpen om de bewustwording van Rust en Stilte te versterken onder beleidsmakers, instellingen, ondernemers en inwoners. Daarbij realiseerden ze daadwerkelijke stilte in de zaal door iedereen te betrekken bij een ontspanningsoefening.  

De volgende spreker op de agenda was Renate Zentschnig. Zij is met Michiel Huijsman oprichter van Soundtrackcity. Zij hebben als doel de maatschappelijke waarde van geluid in de stedelijke leefomgeving breed onder de aandacht te brengen. Dit doen ze onder andere door geluidswandelingen door de stad te organiseren. Daarnaast zijn ze als ware geluidkunstenaars gestart met Urban Sound Lab. Dat is een initiatief om geluiden in de omgeving van Amsterdam-Zuid te verzamelen en archiveren. Een collectief van burgers, kunstenaars en organisaties leveren daar een bijdrage aan. Om nog meer context te geven aan het aspect geluid en gezondheid vertelde Elise van Kempen (van het RIVM) hoe langdurig blootstellen van geluid tot gezondheidsproblemen kan leiden en hoe er in het omgevingsplan rekening mee gehouden kan worden.

Vervolgens kwamen er nog een aantal lezingen die meer over de harde akoestische zaken gingen, zoals: het geluid van evenementen, hoe je nieuwe woningen zo kan ontwikkelen dat je op een geluidbelaste locatie prettig kan wonen en hoe je in je stad en dorp kan omgaan met voertuigen en geluid.

Invloed van geluid

Dat geluid invloed heeft op het welzijn van de mens zijn we ons steeds meer van bewust. Ook tijdens de NSG-dag werd het maar al te duidelijk dat geluid een grote invloed heeft op de mens en dat het uitermate belangrijk is dat gemeenten daarop anticiperen. Wil je meer weten over het belang van een goede, gezonde geluidsomgeving op de werkvloer? Klankbord.nu organiseert op 15 september het event ‘Gezonde Geluidsomgeving Werkt!’. Hier kan je alles leren over hoe je invloed uitoefent op (je eigen) gezondheid als het gaat om hinderlijk geluid en eventuele stress die daardoor ontstaat. Lees er hier meer over. Tickets zijn nu extra aantrekkelijk door de EARLYBIRD-korting!

Meer informatie over de NSG dag van 7 juni jl. vindt u op de website van de NSG.

 

 

Onze experts