Minder incidenten in de zorg met minder geluid

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo ook in de zorg. Deze fouten kunnen tot incidenten leiden, soms met ernstige gevolgen. De natuurlijke reactie is het ter plekke oplossen van het probleem en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Wikimedia Commons

Teamoverleg

Praktisch elke zorgorganisatie heeft een systeem waarin incidenten geregistreerd worden. Op deze data worden allerlei analyses losgelaten, waarbij geprobeerd wordt de achterliggende oorzaken te achterhalen. Het doel is uiteraard het voorkomen van gelijksoortige incidenten in de toekomst. Voor het analyseren kunnen verschillende methodieken gebruikt worden, zoals SIRE en Prisma, maar de incidenten komen vooral aan de orde tijdens het teamoverleg. Als het team zelf incidenten, oorzaken en gevolgen bespreekt, levert dat meestal meer op dan de analyse van een kwaliteitsmedewerker in een kantoortje op afstand.

Bedrijfsdoofheid

Soms worden incidenten (mede) veroorzaakt door geluid. Meestal niet door schadelijk geluid boven de welbekende grens van 80 dB, maar door hinderlijk geluid. Dat kan namelijk zorgen voor verstoring van communicatie en concentratie. Hinderlijk geluid komt niet snel in beeld als mogelijke oorzaak. De teamleden zijn vaak zo gewend aan de dagelijkse geluiden dat ze er niet bij stilstaan. Het nadeel van een analyse op teamniveau is dus bedrijfsblindheid. Of in dit geval bedrijfsdoofheid.

Geluid als vertrekpunt

Hoe krijg je dit probleem dan wel boven tafel? Uiteraard door er meer aandacht aan te besteden tijdens de arbotrainingen, maar verwacht geen wonderen. De relatie tussen een incident en geluid ligt niet altijd voor de hand en kan makkelijk over het hoofd worden gezien. Een alternatief is om het geluid zelf als vertrekpunt te nemen. Preventief, dus niet vanuit de incidentanalyses. Het is zo’n wezenlijk deel van de werkomgeving dat het deze aandacht verdient.

Agenda

Zet daarom geluid gewoon eens per jaar (of vaker, wanneer nodig) op de agenda van het teamoverleg. Welke geluiden zijn er hier eigenlijk? Hebben wij of onze patiënten/cliënten daar last van? Verstaan we elkaar altijd goed? Is de akoestiek prettig? Zou hinderlijk geluid fouten kunnen veroorzaken? Zomaar wat vragen. Daar waar nodig kunnen maatregelen genomen worden. Technisch, zoals geluidsdemping, maar ook organisatorische maatregelen zijn mogelijk. Denk aan een afspraak om zoveel mogelijk in een andere ruimte te telefoneren. Dit alles kan zomaar leiden tot prettiger arbeidsomstandigheden en een prettiger verblijf voor de mensen voor wie we zorgen. Misschien voorkomt u er zelfs wel een ernstig incident mee. Wie weet.

Onze experts