Geluid in gebouwen

Heb je weleens last van nagalm in een restaurant, bellende collega’s op kantoor of luidruchtige machines in een fabriekshal? Geluid is overal, ook in gebouwen. Waarschijnlijk ben je er niet van bewust dat je al deze geluiden hoort. Toch heeft té veel geluid invloed op jouw gezondheid. Slechte geluidsisolatie en ruimteakoestiek veroorzaken slechte verstaanbaarheid, concentratieverlies, stress en vermoeidheid. Er zijn diverse oplossingen om de geluidsisolatie of ruimteakoestiek te verbeteren. In deze blog vertellen we je meer over geluid in gebouwen.

Geluidshinder in gebouwen

Geluid kom je op allerlei plekken in je omgeving tegen, zeker ook in gebouwen. Sommige geluiden vallen meer op dan anderen. Zo kunnen we ons allemaal weleens irriteren aan bellende collega’s of gehorige buren, maar zijn we er niet van bewust dat rumoerigheid in een restaurant, luidruchtige machines in een fabriekshal of computerapparatuur op kantoor ook voor behoorlijk wat geluidsoverlast kan zorgen. Slechte geluidsisolatie of ruimteakoestiek kan leiden tot slechte verstaanbaarheid, concentratieverlies, stress en vermoeidheid. Om geluidhinder tegen te gaan en een comfortabele woon-, werk-, of leefomgeving te creëren is het belangrijk om goede geluidsisolatie en ruimteakoestiek te realiseren.

Geluidsisolatie

In gebouwen is geluidsisolatie essentieel om geluidshinder tegen te gaan. Met goede isolatie kan je geluid binnen- of buitenhouden. Zo wil je het geluid van gehorige buren het liefst buiten houden en het geluid van je muziekinstallatie binnen houden. Er zijn diverse soorten geluidsisolerende materialen. Deze materialen reduceren ongewenst geluid. Wat voor materiaal je nodig hebt, is afhankelijk van de geluidsbron, het geluidsniveau en de ruimte die je wilt isoleren. 

Ruimteakoestiek

Ervaar je nagalm in een restaurant of vind je dat het in je woning kil en ongezellig aanvoelt? Dat duidt op een slechte ruimteakoestiek. In een gebouw kan de akoestiek verbeterd worden door geluidsabsorberende materialen te plaatsen. De juiste akoestiek is per ruimte verschillend. Afhankelijk waarvoor de ruimte bedoeld is, wordt bepaald wat een goede ruimteakoestiek is. Een kantoor waar je niet alle telefoongesprekken van collega’s wilt horen heeft een andere akoestiek nodig dan een theater geluid onderdeel is van de beleving. 

Geluidcomfort creëren

Het is wel duidelijk dat een goede geluidsisolatie en ruimteakoestiek essentieel is in gebouwen. Door maatregelen te treffen om hinderlijk geluid te reduceren, wordt er een comfortabele woon-, werk- en leefomgeving gecreëerd. Dat heeft enorm veel voordelen, zoals meer rust, betere verstaanbaarheid, minder vermoeidheid, betere focus en concentratie en een hogere productiviteit.

Onze experts