Slaapgebrek door geluidsoverlast van in Leeuwarden gestationeerde straaljagers

Omrop Fryslân heeft 2000 inwoners van Friesland gevraagd naar hun ervaringen met het geluid van het F-35 gevechtsvliegtuig. De toestellen zijn gestationeerd in Leeuwarden, van waar de piloten sinds 2019 hun trainingsrondjes vliegen. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet mals: meer dan de helft van de ondervraagden ervaart overlast van de F-35.

Meer geluid

De F-35’s die in Leeuwarden gestationeerd zijn, zijn nog maar net nieuw. Ze vervangen de F-16’s waar de luchtmacht al sinds 1979 mee vliegt. De eerste van in totaal 46 F-35’s arriveerden in 2019 op vliegbasis Leeuwarden. De F-35 maakt meer geluid dan haar voorganger.

Puzzel

De luchtmacht meet het geluid van straaljagers rond de vliegbasis. Zo heeft iedereen inzicht in de daadwerkelijke cijfers, ook omwonenden. De resultaten van de metingen zet de luchtmacht in om vliegbewegingen aan te passen en de overlast tot een minimum te beperken. De luchtmacht zegt zo haar best te doen om de overlast te beperken, maar moet toch ook haar werk doen. Een lastige puzzel voor de legermacht. 

Gevolgen

De omwonenden die Omrop Fryslân ondervroeg klagen over stressklachten en oververmoeidheid als gevolg van slaapgebrek. Maar tachtig procent van de ondervraagden heeft nooit een klacht ingediend bij Defensie. De meeste mensen geven aan er niets van te verwachten. Terwijl de kans op een verandering, in welke vorm dan ook, groter is wanneer mensen die overlast ondervinden van zich laten horen.

Fryslân DOK

Op zaterdag 19 juni besteedde Omrop Fryslân aandacht aan het onderzoek in Fryslân DOK op NPO 2. De aflevering kun je hieronder terugzien.

De F-35 straaljager maakt meer lawaai dan zijn voorganger de F-16. Wat doet dat geluid met mensen?