Hoe klinkt de auto van de toekomst?

Stel je voor: het is 2030. Er rijden nog wat brandstofauto’s over onze wegen, maar elektrische auto’s maken inmiddels de dienst uit. Wat doet dat met het ‘akoestische straatbeeld’?

Niet alles is tot in het extreme te voorspellen, maar dat we aan de vooravond staan van een grootschalige omslag naar elektrisch personenvervoer, staat nagenoeg vast. Hoe snel die overgang precies zal gaan weet niemand. De auto-industrie zelf is in ieder geval in rap tempo bezig zich klaar te maken. Enerzijds voor de veranderende wensen van de consument en anderzijds in reactie op de ambitieuze klimaatdoelen die onder andere voortvloeien uit de Europese green deal.

Wennen

Niet alleen de op klimaatdoelen gebaseerde EU-wetgeving heeft betrekking op elektrische auto’s. Ook het auditieve aspect speelt een rol. Je hebt ongetwijfeld al eens meegemaakt dat je als voetganger of fietser wordt opgeschrikt door een elektrische auto die je pas heel laat - of helemaal niet - hoorde naderen. Elektrische auto’s produceren aanzienlijk minder geluid dan brandstofauto’s. En dat is wennen voor fietsverkeer en voetgangers in het algemeen, en blinden en slechthorenden in het bijzonder.

57 dB

Tot een snelheid van 20 kilometer per uur moeten elektrische auto’s een geluid produceren dat een waarschuwende functie heeft voor de andere weggebruikers. Een uit 2019 afkomstige EU-verordening schrijft voor dat het geluid een volume van minstens 57 db moet hebben. Bij een hogere snelheid is het contactgeluid van de banden met de weg zodanig dat een aanvullend geluid niet meer nodig is, zo is de gedachte. Omdat de wet sinds 2019 geldt, is een deel van het hybride en elektrisch wagenpark al uitgevoerd met een Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), ofwel een systeem dat een kunstmatig geluid produceert.

Kritiek

Blinden en slechthorenden zijn begrijpelijkerwijs de belangrijkste aanvechters van de nieuwe regelgeving. Toch zijn er ook critici. Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder: ‘Contactgeluid is met een lagere snelheid dan 20 kilometer per uur ook zeker aanwezig, mits het wegdek daarop wordt afgestemd. In gebieden waar langzamer dan 20 kilometer per uur wordt gereden, moeten dus klinkers liggen. Dat is een betere oplossing voor het probleem, omdat de kunstmatige geluiden niet alleen weggebruikers waarschuwt, maar ook omwonenden kan raken in de vorm van geluidsoverlast.’

Filmmuziekcomponist

Hoe steekhoudend de tegenargumenten ook mogen zijn, de regelgeving is er nu eenmaal. En autofabrikanten moeten ermee aan de slag, of waren dat al. Zo werkt de filmmuziekcomponist Hans Zimmer momenteel aan soundtracks voor de nieuwe serie elektrische auto’s van BMW (zie ook de video hieronder). Mogelijk heeft ieder autotype straks een eigen, kenmerkend geluid. Zo gaan veiligheid en beleving hand in hand.

Hoe BMW zijn elektrische auto's een akoestische identiteit wil geven.

Dit artikel maakt onderdeel uit van Klankbord-geluidsdossier:

Onze experts