Geluidshinder kantoorruimten

Geluidshinder op kantoren is nog altijd één van de meest voorkomende klachten van kantoorpersoneel van over de hele wereld. Geluidshinder op kantoor kan verschillende redenen hebben, maar vaak zijn de open kantoorruimten zeer complexe geluidsomgevingen. Vanuit een akoestisch oogpunt is een open kantoorruimte één van de moeilijkst te ontwerpen ruimten. De nieuwe ISO 2295 norm geeft duidelijke instructies en streefwaarden voor een hoogwaardig akoestisch ontwerp op basis van een breed scala aan typische kantooractiviteiten.

 

Dit is een vervolg op een artikel dat eerder is gepubliceerd op Klankbord over de nieuwe norm ISO 22955. Dit tweede artikel is een aanvulling. Als je het eerste deel daarom nog niet hebt gelezen klik dan eerst op deze link om daar verder te lezen.

 

 

Ruimtetype 1: Activiteit nog onbekend

Infobox 1 versie 2.pngIn bepaalde gevallen moeten in het ontwerp van een kantoorruimte nog keuzes gemaakt worden, voordat bekend is welke activiteiten in een kantoorruimte gaan plaatsvinden. Dit kan het geval zijn bij projecten met een krappe tijdsdruk of bij ontwerpen van ruimten die bedoeld zijn om te worden verhuurd aan derden. In gevallen zoals deze zal moeten worden benadrukt dat het basisontwerp, inclusief de materialen en de geometrie, een belangrijke factor is in de akoestische kwaliteit van een ruimte. De flexibiliteit, het gebruik en de doeltreffendheid van de indeling van een open kantoor hangen af van de vraag of het basisontwerp vanaf de start de essentiële akoestische kwaliteiten biedt. Ongeacht van de activiteiten die in de ruimte zullen plaatsvinden dient ieder basisontwerp namelijk de essentiële akoestische kwaliteiten te bieden.

De ISO 2295 norm geeft geen normatieve streefwaarden, maar in een informatieve bijlage worden wel aanbevelingen gedaan met betrekking tot het absorptieoppervlak.
 

Voetnoot:  * Niet normatief
[Annex G, p. 37]

Ruimtetype 2: Tele- en videocommunicatie

Infobox 2 (2).pngFUNCTIES:
Technische ondersteuning, verkoop, informatiediensten, prospectie, consultatie, tele-medicijnen, enz.

TYPISCHE BENAMINGEN:
Callcenters, contactcentra, ondersteuningscentra, enz.

GELUIDSOMGEVING:
Hoge geluidsniveaus zijn typisch in ruimten die worden gebruikt voor tele- en videocommunicatie. Wanneer collega's met elkaar communiceren via communicatieapparatuur kunnen de geluidsniveaus escaleren.

UITDAGINGEN:
Het is bekend dat hoge geluidsniveaus en "irrelevante spraak" stress en stemproblemen verhoogt en de productiviteit en kwaliteit van communiceren vermindert. De akoestiek moet daarom de concentratie en helderheid van geest bevorderen door de geluidsniveaus te beperken en de privacy van spraak in de ruimte te ondersteunen.

 

Ruimtetype 3: Voornamelijk teamwork

Infobox 3.pngFUNCTIES:
Advies, reclame, ontwerp, marketing enz.

GELUIDSOMGEVING:
Geluidsniveaus hebben de neiging te fluctueren in ruimten waar samenwerking plaatsvindt. De activiteiten impliceren een wisselwerking tussen individuele focustaken en een hoge mate van verbale communicatie.
Dit maakt een levendige en dynamische geluidsomgeving mogelijk.

UITDAGINGEN:
Gelijktijdige gesprekken kunnen uitmonden in escalerende geluidsniveaus als gevolg van het Lombard-effect. De akoestische omgeving moet daarom de geluidsniveaus beperken en ervoor zorgen dat collega's op korte afstand een gesprek kunnen voeren zonder anderen op afstand te storen. Het verminderen van de spraakverspreiding door de ruimte is daarom een prioriteit.

Ruimtetype 4: Sporadische samenwerking

Infobox 4.pngFUNCTIES:
HR, boekhouding, techniek, programmeren, enz.

GELUIDSOMGEVING:
Indien goed beheerd, zijn ruimten van dit type doorgaans relatief stil en stabiel. De werkactiviteiten zijn samengebracht rond concentratie en mentaal veeleisende taken waar weinig lawaai mee gemoeid gaat. Gesprekken, wanneer ze plaatsvinden, zijn meestal kort en onregelmatig van aard, terwijl langere interacties worden verplaatst naar externe of akoestisch afgeschermde ruimten.

UITDAGINGEN:
Aangezien de geluidsniveaus over het algemeen vrij laag zullen zijn, is deze ruimte akoestisch minder veeleisend (behalve voor lawaaierig handmatig werk of werk waar mechanische apparaten aan te pas komen). Bij het ontwerp moet Voorrang worden gegeven aan het terug brengen van de nagalm tot een geschikt niveau, het zorgen voor een goede spraakverstaanbaarheid en het beperken van de geluidsverspreiding. Vooral in grotere kantoren is het belangrijk extra aandacht te besteden aan het beperken van afleiding tussen teams/groepen door de verspreiding van geluid te beheersen.

 

Ruimtetype 5: Publiek ontvangen

Infobox 5.pngFUNCTIES:
Hotels, overheidsorganisaties, reisbureaus, winkeliers, enz.

DENOMINATIES:
Receptie, lobby, winkel, gemeente, klantenservice, winkel, enz.

GELUIDSOMGEVING:
Dit type ruimte bevat vaak verschillende geluidsbronnen, zoals kantoorapparatuur en printers, maar ook geïntegreerde luidsprekers die continue muziek afspelen zijn niet ongewoon. Geluidsniveaus van andere bronnen, zoals overleg, intern en extern verkeer of spontane gesprekken kunnen sterk variëren, waardoor een behoorlijk levendige geluidsomgeving ontstaat.

UITDAGINGEN:
Het ontvangen van publiek zorgt voortdurend voor interacties met bezoekers, terwijl het personeel meestal ook geplaatst is op een werkplek die geschikt is voor mentaal uitdagend werk. De akoestische omgeving moet als vuistregel worden ontworpen voor de meest veeleisende activiteit waarvoor de ruimte kan worden gebruikt. Het ontwerp moet in de eerste plaats zorgen voor aanvaardbare geluidsniveaus en een uitstekende spraakverstaanbaarheid. Afhankelijk van de omgeving kan een hoge mate van privacy tussen dergelijke omgevingen en andere ruimten, waaronder wachtruimten, van groot belang zijn.
 

Ruimtetype 6: Gemengde activiteiten

Vanwege de aard van het gebruik van deze soort ruimte is het niet mogelijk een uitgebreide lijst op te stellen van mogelijke activiteiten die in deze ruimten kunnen plaatsvinden. Typische activiteiten zijn onder anderen:

  • Concentratiewerk in specifieke ruimten ontworpen om lawaai te dempen.
  • Bureauwerk op werkstations voor sporadische samenwerking/discussie.
  • Tele- en videocommunicatie.
  • Informele vergaderingen en samenwerking zonder akoestische afscherming.
  • Recreatieve activiteiten zoals rusten, verfrissingen, herstel.
  • Formele vergaderingen in ruimten die niet akoestisch zijn afgeschermd.
  • Formele vergaderingen in ruimten die zijn afgescheiden of afgeschermd om een hogere mate van privacy te bieden, vaak met wanden die doorlopen tot de hoogte van het verlaagde of bouwkundige plafond.

Het onderbrengen van verschillende activiteiten in één ruimte stelt hoge eisen aan het akoestisch ontwerp. Hoe groter de variatie in aanwezige activiteiten, hoe hoger de eisen. Het is daarom over het algemeen niet zinvol om algemene streefwaarden voor de gehele ruimte te geven. In plaats daarvan specificeert ISO 22955 de noodzakelijke waarden van DA,S tussen werkruimten, op voorwaarde dat voldoende lage achtergrondruisniveaus worden bereikt voor het betreffende type activiteit.

 

Bron/ontvanger:

---------------------Ruimte type

Informele vergadering

(open plan)

Buiten de ruimte

Communicatie

(telefoon)

Samenwerking

Geen-samenwerking

Gericht op telefoon

Gefocust

individueel

werk

Sociaal en welzijn

15

15

18

24

27

32

Informele vergadering

(open plan)

15

12

15

21

24

29

Buiten de ruimte

Communicatie

(telefoon)

 

 

12

18

21

29

Samenwerking

 

 

 

18

21

26

Geen samenwerking

 

 

 

 

18

23

Gericht op telefoon

 

 

 

 

21

26

OPMERKING 1 Om het geluidsniveau in de sociale en welzijnsruimte onder controle te houden en het Lombard-effect te vermijden, is een zekere mate van absorptie nodig. Aanbevolen wordt een absorptieoppervlak van ten minste 90 % van het vloeroppervlak.

A/ SVloer ≥ 0,9.

OPMERKING 2: Deze waarden zijn afgeleid op basis van veronderstellingen betreffende achtergrondgeluidsniveaus, stem niveau van de bron, en voorgestelde signaal/ruis-verhoudingen. Deze waarden kunnen variëren naar gelang de context.

 

DA,S: PLAATSELIJKE AKOESTISCHE DEMPING VAN SPRAAK

ISO 22955 introduceert een nieuwe parameter voor de evaluatie van de akoestische kwaliteit van kantoren. In tegenstelling tot veel andere ruimte-akoestische beschrijvingen, geeft DA,S een verschil in geluidsniveau aan tussen een geluidsbron en een ontvanger. Verschillende DA,S-waarden zijn daarom relevant om te evalueren in de meeste open kantoren.

De precieze definitie uit ISO 22955 is als volgt: "Het verschil in decibel, tussen een A-gewogen spraakbronspectrum op 1 m van een omnidirectionele bron in het vrije veld en het A-gewogen geluidsdrukniveau op een ontvangstpunt."

Zoals blijkt uit tabel 1, biedt deze aanduiding akoestisch adviseurs een hulpmiddel om te beoordelen of activiteiten door voldoende mate van akoestische demping van elkaar gescheiden zijn. Evaluatie van het akoestisch ontwerp aan de hand van deze parameter kan worden gebruikt om specifiek rekening te houden met het verschil in activiteiten tussen twee werkruimten.

Voetnoot: Volgens ISO 22955 moet ter plaatse akoestische demping van spraak tussen geconcentreerd individueel werk en teamwork ten minste 26 dB bedragen.

 

Referenties:

Body:

1. Leesman Index – Global Workplace Survey, 2020

2. Fried, Yitzhak et al. (2002).”The joint effects of noise, job complexity and gender on employee sickness absence”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75, 131-144.

3. Weinstein, University of California, Berkeley, 1974, “Effect of noise on intellectual performance”, Journal of Applied Psychology 1974, vol. 59, no 5, 548–554.

4. Olson, J. (2002): ”Research about office workplace activities important to US businesses - and how to support them” Journal of Facilities Management, 1(1), 31-47.

5. Weinstein, University of California, Berkeley, 1974, “Effect of noise on intellectual performance”, Journal of Applied Psychology 1974, vol. 59, no 5, 548–554.

6. Evans, Johnson, Cornell university, “Stress and open office noise”, Journal of Applied Psychology, 2000, vol. 85, no. 5, 779–783.

7. David M. Sykes, ”Productivity: How Acoustics Affect Workers’ Performance in Offices & Open Areas.” Palgrave Dictionary of Economics, 2004.

 

 

Organisatie:  Ecophon is de toonaangevende leverancier van akoestische oplossingen voor binnenruimten die de werkprestaties en de kwaliteit van leven verbeteren. Wij geloven in het verschil dat geluid kan maken in ons dagelijks leven en zijn gepassioneerde voorstanders van het belang van ruimte-akoestiek voor het welzijn van mensen, ongeacht de ruimte, activiteit of behoefte. Het effect van geluid op mensen is het principe dat richting geeft aan alles wat wij doen. Wij zijn trots op het Zweedse erfgoed en de menselijke benadering waarop onze belofte is gebaseerd. Onze compromisloze inzet voor een transparante, duurzame praktijk. En, dat wij als leden van de Saint-Gobain Groep ons steentje bijdragen om van de wereld een beter thuis te maken.

Onze experts

  • Cees van Wezel

    Concept Development Healthcare bij Saint-Gobain Ecophon Nederland