Nieuwe milieubeoordeling nodig voor windmolenparken

Op 30 juni 2021 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgesproken over de algemene landelijke normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid rond windturbineparken. De directe aanleiding was een specifieke zaak in Delfzijl. Op grond van het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling mogen de landelijke normen niet meer gebruikt worden voor windturbineparken.

Nevele-arrest

De uitspraak van de Raad van State is het gevolg van het zogenoemde Nevele-arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg van juni 2020. In dit arrest oordeelde het Europese Hof in een zaak over een Belgisch windturbinepark dat voor een aantal windturbinenormen op grond van de Europese richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling een milieubeoordeling moet worden gemaakt en dat dit ten onrechte was nagelaten.

Windturbineparken in Nederland

In enkele procedures bij de afdeling bestuursrechtspraak over windturbineparken, waaronder de zaak van 30 juni over de uitbreiding van het windpark in Delfzijl, hebben bezwaarmakers aangevoerd dat dit arrest van het Europese Hof ook gevolgen heeft voor de windturbinenormen in het Nederlandse activiteitenbesluit en de Nederlandse activiteitenregeling. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in Nederland.

Op grond van Europees recht en de recente uitspraak van de Raad van State moet de Nederlandse regering een nieuwe milieubeoordeling maken.

Dit artikel maakt onderdeel uit van Klankbord-geluidsdossier:

Onze experts

  • Erik Roelofsen

    Directeur van de NSG en eigenaar ER milieu & planologie