In gesprek met VWS over gehoorpreventie en luide muziek

Afgelopen donderdag 30 maart 2023 was er een gesprek op het ministerie van VWS over de preventie van gehoorschade door versterkte muziek. Dit gesprek was met de staatssecretaris van VWM, de heer Maarten van Oijen. Tijdens dit gesprek konden de aanwezigen hun visie hierop geven en bespreken.

De aanleiding is dat in voorbereiding van een nieuw convenant de Gezondheidsraad in december 2022 heeft geadviseerd om prioriteit te geven aan het verlagen van het maximale geluidsniveau van versterkte muziek naar 100 dB(A) en het gebruik van gehoorbescherming. 
Vanuit Klankbord.nu was Erik Roelofsen bij dit gesprek aanwezig en heeft hij onze visie gegeven. 
 
De staatssecretaris gaf aan niet afwijzend te staan om de norm te verlagen en het dragen van oordoppen te verplichten. 
 
Hij gaat nu samen met zijn ambtenaren nadenken over de reactie en het advies naar de Tweede Kamer. Hij hoopt dit in juni naar de Kamer te sturen.