De toekomst van geluid: impressie van een internationale conferentie

Wetenschappers, ingenieurs, adviseurs en beleidsmakers hebben er in coronatijd een paar jaar op moeten wachten. Met het congres en vakbeurs Inter-noise 2022 in Glasgow was het eindelijk zover: vier dagen lang werd er face-to-face door 1150 aanwezigen kennis en kunde uitgewisseld over innovaties en bevindingen op het gebied van geluid. Waar gaat het naartoe met onderzoek en innovatie op geluid, beheersing ervan en kennis over effecten van geluid?

Geluid is overal, onderzoek en innovatie ook

Inter-noise is een jaarlijkse conferentie, waarvoor (buiten de covid-jaren om) vele experts naar één plek op de wereld reizen om met elkaar over geluid te praten. Die experts zijn doorgaans gespecialiseerd in sub-disciplines. Dat is niet zo vreemd, want geluid is overal aanwezig in de samenleving, als het nu gaat over geluid in gebouwen, steden, vliegtuigen of onderwater. En dan heb je experts die zich specialiseren op het meten of berekenen van geluid of zich toeleggen op onderzoek naar de effecten van geluid. In Glasgow zijn er maar liefst 17 categorieën of disciplines waarbinnen presentaties gegeven worden over recent onderzoek. Daarnaast is er een vakbeurs waarop tal van bedrijven en organisaties hun laatste hard- of software demonstreren waarmee geluid (of trillingen) in kaart gebracht kan worden, of producten die bijvoorbeeld geluid kunnen dempen.

Trends in akoestiekland

In Glasgow krijg je als bezoeker van de conferentie alles mee over hoe we in de toekomst beter geluid kunnen meten over voorspellen, hoe we geluidniveaus beter kunnen beheersen en waar mensen gevoelig voor zijn wat betreft geluid. Daarnaast zijn er ook trends/hot topics zichtbaar. Waarmee kunnen we over een paar jaar de geluidsproblematiek te lijf? Een greep uit die trends:

  • 3D-printen heeft sinds een paar jaar ook zijn intrede gedaan in geluidland. Wat kunnen we daarmee? Nou, onder andere materialen printen die geluid optimaal absorberen of trillingen kunnen dempen? Zien we over een tijd 3D-geprinte materialen in lawaaiige restaurants en kleuterklassen? Technisch lijkt het mogelijk, het is wachten op de industrie die erachter gaat staan.

  • We kunnen steeds meer meten met goedkopere microfoons en microfoons in smartphones. Daarmee gaan we veel meer citizen-science metingen kunnen doen, van bijvoorbeeld verkeersgeluid of vliegtuiggeluid en gaan we op een fijnere schaal in kaart brengen wat de geluidbloodstelling is. Al deze data stellen ons weer in staat om betere voorspellingen te doen voor geluidbelasting. Daar hebben we niet direct iets aan, maar overheden kunnen dan wel gerichter maatregelen nemen om burgers te informeren en beschermen tegen geluidsoverlast. Hier vind je een voorbeeld van smartphone metingen in een stad.
  • In Glasgow had het wat minder aandacht, maar vorige week nog was er in Redmond een internationale conferentie over geluid in virtual (en augmented) reality. Dit gaat ontzettend helpen om bijvoorbeeld burgers te informeren over de consequenties van een nieuwe metrolijn in een stad, ervaar het hier zelf!

Geluid(hinder) is van alle tijden

Trends zijn interessant om te volgen, maar er nieuwe kennis en innovatie is ook een noodzaak. De wereld om ons heen verandert namelijk continue. Binnenkort gonst het in onze steden wellicht van de drones, het bouwen met lichtgewicht materialen is wellicht duurzamer, maar brengt ook geluidsoverlast met zich mee en datzelfde geldt voor warmtepompen in gebouwen. Het fysisch begrijpen van zulke problemen, het effect ervan op mensen en hoe we er mee om kunnen gaan blijft ten alle tijden relevant. Gelukkig zijn er wereldwijd vele experts die zich inzetten voor een betere geluidomgeving, en al die experts waren ontzettend opgewekt om elkaar weer in levenden lijve te zien in Glasgow.