Geluidsproblemen in de industrie aanpakken

Geluidsoverlast is een ernstig - en vaak onderschat - probleem is. Het is zelfs bijna net zo erg als luchtvervuiling. Wonen vlakbij een fabriek, of erin werken, levert gezondheidsrisico's op.

Adobe

Als het we het over lawaai hebben, komt vaak het beeld van de vervelende buurman met harde muziek of voorbijrazend verkeer omhoog. Het geluid dat door industrieën en fabrieken wordt geproduceerd, is echter waarschijnlijk net zo belangrijk, zo niet belangrijker. Vooral voor degenen in deze fabrieken werken. Laten we dus eens onderzoeken waarom de industrie zo’n lawaaierige omgeving is, welke maatregelen momenteel van kracht zijn en hoe het beter kan.

Waarom maakt de industrie zoveel lawaai, en waarom is dat een probleem?

Voordat we ingaan op de details waarom de meeste industrieën luidruchtig zijn, is het waarschijnlijk de moeite waard om te weten wanneer geluid in onze beleving verandert in lawaai. Immers: een hummende kolibrie en het geratel van de pomp zijn allebei geluiden, maar de eerste horen we over het algemeen graag, terwijl de tweede ons irriteert. Wat is het verschil? Geluid wordt gegenereerd wanneer objecten trillen. Die trilling creëert op zijn beurt een drukgolf, die uiteindelijk wordt waargenomen als geluid in de oren. 

Of het geluid als luidruchtig of rustgevend wordt ervaren, hangt simpel gezegd af van de kenmerken van deze drukgolf en hoe deze wordt opgewekt. Een geluid dat prettig in de oren is, heeft vaker wel dan niet specifieke patronen, terwijl luidruchtige geluiden meer willekeurig zijn. Dat is nu precies wat er gebeurt in fabrieken. De geluiden van complexe machines komen bij elkaar en produceren uiteindelijk willekeurige patronen, wat resulteert in ruis. In grootschalige industrieën zijn de geluidsniveaus ook hoger, vanwege de grotere machines en meer bewegende componenten. Voor mensen die hier werken, brengt voortdurende blootstelling aan lawaai gezondheidsrisico's op korte en lange termijn met zich mee.

Welke maatregelen zijn er momenteel?

Gelukkig wordt blootstelling aan lawaai in fabrieken al als een belangrijk probleem erkend en hebben verschillende industrieën een soort van maatregelen genomen. Die kunnen we in twee categorieën indelen: de eerste categorie heeft betrekking op het verminderen van het geluid aan de ontvangerzijde, bijvoorbeeld verplicht gebruik van oordopjes in bepaalde werkruimten. De tweede categorie heeft betrekking op de onderdrukking van ruis bij de bron, en op de ‘route’ tussen bron en ontvanger. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van geluidsabsorberende materialen rond de machines.

Kunnen deze maatregelen worden verbeterd?

Hoewel deze maatregelen een stap in de goede richting zijn, kennen ze ook zo hun beperkingen. Ze bestrijden namelijk alleen de symptomen, maar niet de bron van het geluid. Het zou daarom goed zijn wanneer al bij het ontwerpen van een machine rekening zou worden gehouden met het soort geluid én het geluidsniveau dat deze produceert. Zo ontstaan uiteindelijk fabrieken die minder geluid maken – of in ieder geval: minder lawaai. 

Onze experts