Warmtepompen en geluid

In Nederland worden zowel in de nieuwbouw als in bestaande woningen projecten ontwikkeld om duurzaam te wonen, dat is natuurlijk een goed initiatief. Nieuwe bouwprojecten worden ontwikkeld zonder gaslevering, waardoor andere vervangende verwarmingssystemen moeten worden toegepast, zoals de warmtepomp.

Toepassing van een warmtepomp kan leiden tot extra geluidoverlast. Warmtepompen kunnen in meerdere situaties worden geplaatst.

  • Warmtepompen kunnen door eigenaren van woningen worden toegepast.
  • Woningcoöperaties kunnen in hun huurwoningen warmtepompen toepassen.
  • Projectontwikkelaars kunnen in hun projecten de woningen voorzien van warmtepompen.

Luchtwarmtepompen kunnen zowel in de woning als buiten de woning worden geplaatst. In de woning worden de warmtepompen in een aparte ruimte, bijvoorbeeld op zolder, geplaatst. Ofwel: in het dakvlak opgenomen. Ook kan de warmtepomp in een aanpandige schuur van de woning worden geplaatst.

Warmtepompen kunnen tegen de buitengevel van de woning worden gemonteerd, bijvoorbeeld aan de voorzijde van de woning, ofwel aan de achtergevel in de tuin. Ook kunnen ze los van de woning in de tuin worden geplaatst, of een vrijstaande schuur.

Voor installaties die bij de eigen woning behoren, golden al geluidseisen vanuit het Bouwbesluit. Sinds 1 april gelden er ook landelijke geluidseisen voor installaties naar de buren. Dit i.v.m. de groeiende hoeveelheid brommende warmtepompen die buiten zijn opgesteld.

De geluideisen zijn opgenomen in de artikelen 3.8 en 3.9 van het Bouwbesluit. Hier kunt u deze eisen vinden. Op de site van de Rijksoverheid kunt u ook meer vinden over de toe te passen regeling.

Dit artikel maakt onderdeel uit van Klankbord-geluidsdossier:

Onze experts

  • Erik Roelofsen

    Directeur van de NSG en eigenaar ER milieu & planologie