Jan Bril

Adviseur zaal- en elektro-akoestiek, evenementen(beleid)

Domeinen: Geluidsbeleid

Mijn dagelijkse werkzaamheden vinden vooral plaats in het werkveld zaal- en elektro-akoestiek. Dit gaat vooral om het maken van ‘mooi’ geluid en een fijne akoestiek in bijvoorbeeld concert-, theater- of kerkzalen. Hier wordt in de basis een zaal zo ontworpen dat de akoestiek past bij het gebruik, ongeacht of het om klassieke muziek of versterkte populaire muziekvormen gaat. De geluidinstallatie moet in het laatste geval natuurlijk naadloos op de aanwezige akoestiek aansluiten om uiteindelijk de gewenste beleving te krijgen.

Het onderdeel elektro-akoestiek gaat ook veel verder dan ‘mooi’ geluid. Bijvoorbeeld bij evenementen waar muziek zo goed mogelijk op de dansvloer of in het publieksveld terecht moet komen. Dit gewenste geluid op deze plekken is vaak ongewenst geluid in de omgeving. Er zijn technisch heel veel mogelijkheden om dit te optimaliseren en het zo te doen dat geluid in de omgeving zo goed mogelijk wordt beperkt, terwijl de bezoekers van het evenement zelf daar niet veel van hoeven te merken. Deze technische ontwikkelingen gaan snel, waarbij veel mogelijk is als ‘Best Beschikbare Techniek’. Deze mogelijkheden worden vaak nog niet of onvoldoende benut, waarbij nog veel winst te behalen valt in het beperken van geluidhinder. Vaak heeft dit te maken met het niet kennen van de mogelijkheden aan de zijde van de organisator, het bevoegd gezag of andere betrokkenen zoals installateurs en adviseurs. Soms werken dingen in theorie goed, maar niet in de praktijk waarbij kleine details het verschil maken. Aan de andere kant kunnen technische mogelijkheden ook niet als ‘wondermiddel’ worden ingezet om alle conflicten tussen gewenst en ongewenst geluid op te lossen. Er zijn natuurkundige beperkingen. Ik denk graag mee over de technische haalbaarheid bij dergelijke vragen.

Bij veel concerten en evenementen wordt het geluid in de omgeving vaak beoordeeld op getallen: dB’s. Zo is beleid en wetgeving in Nederland helemaal ingericht op het beoordelen op getallen. Het voldoen aan getallen in de omgeving wil niet zeggen dat er geen serieuze overlast is. Dit heeft vooral te maken met de beleving van verschillende soorten geluid. Ik pleit er graag voor om in de toekomst meer toe te werken naar het betrekken van de beleving in de beoordeling van geluid en denk graag mee met het nog te ontwikkelen instrumentarium wat hierbij gebruikt kan worden.

Contactinformatie