Cor Kooy

Adviseur bij het GeluidBuro

Domeinen: Geluidsbeleid

Mijn naam is Cor Kooy. Na mijn studie HTS weg- en waterbouw ben ik in 1988 bij twee kleine gemeenten (Prinsenbeek) en Loenen aan de Vecht begonnen als milieuambtenaar. Tijdens mijn werk raakte ik geïnspireerd door de geluidkwesties van het vak.

Na mijn cursus PHTO geluid in Amsterdam heb ik nog een post HBO cursus milieubeleid gedaan. Met mijn diploma geluid ben ik bij de provincie Utrecht in 1992 gaan werken als industrielawaaispecialist. De geluidzonering van industrieterreinen en de daaropvolgende saneringsoperatie industrielawaai was mijn werk toen. De laatste drie jaar bij de provincie ben ik vergunningverlener geweest, met name bij de zwaardere categorie bedrijven, waar geluid uiteraard een belangrijk issue was. Ook heb ik geparticipeerd in de werkgroep dEMP waar stevige discussies met Pro Rail, Verkeer en Waterstaat en het vergunningverlenende gezag werden gevoerd over het treffen van geluidreducerende maatregelen aan treinmaterieel en spoor.

In 2000 heb ik de overstap gemaakt naar de commerciële advieswereld. Dat was een verademing. Ook bij DHV ben ik als industrielawaaispecialist binnen gehaald. Mijn werkveld werd veel breder. Geluidbeleid (MIG), MER- en RO procedures en industrielawaai. Vele akoestische onderzoeken heb ik uitgevoerd. Na 4 jaar DHV een fietscamping begonnen in Frankrijk. Dat heeft vier jaar geduurd ook. Toen was ik ineens zelfstandig ondernemer. In de fietsonvriendelijke maanden werd ik in Nederland als adviseur geluid gevraagd door diverse adviesbureaus (Arcadis, Royal Haskoning, DHV, LBP Sight) voor het uitvoeren van akoestische onderzoeken. Tot op heden ben ik alweer dertien jaar fulltime zelfstandig geluidadviseur (C&C Geluid op Nivo). Zoals gezegd heb ik voor veel adviesbureaus gewerkt als een ‘overloopventiel’, maar ik ben ook ingehuurd geweest bij gemeente (’s-Hertogenbosch), provincie (Utrecht) en omgevingsdienst (ODRU).

Sinds 2012 ben ik bijna fulltime voor het GeluidBuro werkzaam. Een fantastische job, zeer divers, vaak uitdagend, soms niet meer. Mijn adagio luidt ‘geluidadviseur, elke dag weer anders’. Vooral omdat je overal komt en elke keer weer maatwerk moet leveren en meerdere belangen moet dienen met soms verrassende invalshoeken.

Mijn werkvelden betreffen veelal: de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening (bestemmingsplanwijzigingen), akoestisch onderzoek bedrijven, installatiegeluid, bouwlawaai en Arbo onderzoek. Het gaat daarbij bijna altijd om de geluidemissie naar de omgeving en de vraag of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. En daarvoor zijn de wettelijke geluidnormen vaak bepalend. Ook heb ik regelmatig als deskundig adviseur bijgedragen in juridische geschillen. Ook zeer interessant omdat in dat spel alle hoeken moeten worden verkend. Door mijn ervaring van meer dan 20 jaar snap ik belangen die een rol spelen maar kan ik ook zin en onzin van elkaar scheiden. Het gaat in mijn werk altijd om maatwerk.

Ik ben kritisch over bepaalde ontwikkelingen. In Nederland is de aanwezigheid van geluid een gegeven. Hinder wordt niet opgelost door aan een wettelijke geluidnorm te voldoen, laat staan dat hinderlijk geluid erdoor verdwijnt. De burger is steeds mondiger, maar we accepteren ook een zeker percentage van gehinderden. Soms is dit een moeilijke discussie. We vliegen graag drie keer per jaar met het vliegtuig, maar een vliegveld in de polder is uit den boze. Toch is het erg belangrijk dat we nadenken over waar meer geluid wordt toegelaten. Windmolens zijn pure landschapsvervuiling, maar zijn van belang in het kader van duurzaamheid. Onderhand laait de maatschappelijke discussie op over het geluid en gevolgen voor de gezondheid. Genoeg maatschappelijke context als het over geluid gaat. Iedereen ervaart het en vindt er wat van.

Contactinformatie