Tjeerd Andringa

UHD Auditieve Cognitie Rijksuniversiteit Groningen & Adviseur bij SoundAppraisal

Domeinen: Geluidsbeleid

Tjeerd Andringa onderzoekt alle aspecten van de wederzijdse beïnvloeding van individu en geluidsomgeving. Hij ontwikkelt op basis daarvan technologie en beleidsopties waarmee samenleving en individu beter om kunnen (leren) gaan met de geluidsbelasting.

Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in het waarom van geluidsbeleving. Bijvoorbeeld waarom: 

  • hoorbare veiligheid – en niet geluidsniveau – een hoofdrol speelt in geluidsbeleving
  • sommige geluiden minder gemakkelijk te negeren zijn dan anderen, 
  • het ene individu zwaar gehindert is terwijl een huisgenoot er bijna geen hinder van ondervindt, 
  • (geluids)hinder de eigenschappen heeft die het heeft.

Geluidsnormen voorkomen excessen maar bieden geen enkele garantie op voor een goed leefklimaat. Andringa ontwikkelt daarom zowel technologie als beleidsopties waarmee we als samenleving een effectief geluidshinderbeleid op kunnen zetten. 

De nieuwe technologieën omvatten: 

  • instrumenten om vast te stellen waarom de ene geluidsomgeving belastender is dan de andere, en
  • herkenningstechnologie om de spreiding van de verschillende bronnen in de geluidsomgeving over de dag inzichtelijk te maken. 
     

Contactinformatie