Merel Ursem

Soundscape Adviseur bij SoundAppraisal

Domeinen: Natuur, Wonen

"De beleving van geluid is veel meer dan alleen decibellen. Bij SoundAppraisal kijken we verder dan alleen de kwantiteit van geluid, en richten we ons op de kwaliteit van geluidsbeleving."

Sinds september 2021 ben ik werkzaam bij SoundAppraisal als Soundscape Adviseur. Tijdens mijn Research Master Urban Studies aan de Universiteit van Amsterdam ben ik geïnteresseerd geraakt in de manier waarop stadgeluid beleefd wordt. Omgevingsgeluid is er namelijk altijd, maar de meesten onder ons staan er nauwelijks bij stil. En als we er wél over nadenken, dan komt dat vaak omdat we omgevingsgeluid negatief beleven en er dus hinder van ondervinden. Vaak wordt geluidshinder bestempeld als ‘lawaai’ en denkt men dat geluiden dan simpelweg te hard klinken, waardoor het onprettig wordt. Maar de beleving van lawaai, en geluid in het algemeen, is gebaseerd op veel meer dan alleen decibellen. Allerlei akoestische en niet-akoestische factoren spelen hierbij óók een grote rol.
 

Soundscape benadering van SoundAppraisal

Goed onderzoek naar de kwaliteit van geluidsomgevingen – en daarmee naar de gezonde leefomgeving – betreft dus veel meer dan enkel kijken naar de luidheid van geluid. Het is daarom belangrijk dat de soundscape benadering, die we binnen SoundAppraisal hanteren, verder wordt geïntegreerd in geluidsonderzoek. Het gaat daarbij niet om de kwantiteit van het geluid, maar de kwaliteit van geluidsbeleving. En de kwaliteit van de geluidsbeleving wordt altijd beïnvloed door de context waarin het zich afspeelt. Persoonlijke, situationele en sociale factoren spelen daarbij een rol en moeten dus ook worden meegenomen in het analyseren, verbeteren of beschermen van geluidslandschappen.

Voor Klankbord.nu zet ik mij graag in om bewustwording rondom geluidsbeleving te stimuleren en daarmee de urgentie van gezonde geluidsomgevingen prominenter op de agenda te krijgen, zowel binnen de publieke als de private sector. 

Contactinformatie